Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 80€.

Καλάθι

Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του therootsshop.com και για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της Agean Fine Producs IKE (εφεξής εταιρεία), θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς επισκέπτη/χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων.


ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα, έχουν κρυπτογραφηθεί ή για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα, αλλά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαναταυτοποίηση ενός ατόμου, παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα έτσι ώστε το άτομο να μην είναι ταυτοποιήσιμο, δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα, η ανωνυμοποίηση πρέπει να είναι μη αντιστρέψιμη. Ο ΓΚΠΔ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Είναι τεχνολογικά ουδέτερος και εφαρμόζεται τόσο στην αυτοματοποιημένη όσο και στη χειροκίνητη επεξεργασία. Επίσης, δεν έχει σημασία ο τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα - σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (N 2472/1997)

Η εταιρεία ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση τους μέσω του therootsshop.com, επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: • Ο επισκέπτης/χρήστης δίνει μόνο τα τυπικά του στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς. • Η εταιρεία ζητάει μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για να ολοκληρώσει και να στείλει την παραγγελία. Τα απαραίτητα δεδομένα που θα ζητηθούν είναι: Ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση email. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να ενημερώσει τα αντίστοιχα πεδία με το ΑΦΜ της εταιρείας, τη ΔΟΥ, τη διεύθυνση της έδρας καθώς και την επωνυμία. Τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και διαγράφονται από τη βάση δεδομένων της εταιρείας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής, προσωπικά δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας του, θα επεξεργαστούν από τρίτους αποδέκτες. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών ή και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία μας. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη να γίνει παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας σε τρίτο πρόσωπο, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του τρίτου προσώπου (παραλήπτη), για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία, με σκοπό και μόνο την παράδοση των προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του τρίτου προσώπου έναντι της εταιρείας.


ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Άν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης επιθυμεί να διαγράψει από την βάση δεδομένων της εταιρείας, να αποκτήσει πρόσβαση ή και να διορθώσει τα στοιχεία του, θα πρέπει να στείλει σχετικό αίτημα στο info@therootsshop.com. Αν παρόλα αυτά έχουν καταχωρηθεί παραγγελίες στα στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, τα στοιχεία του λογαριασμού του δεν μπορούν να διαγραφούν καθώς θα είναι καταχωρημένος στο ERP της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται ανωνυμοποίηση του. Σε περίπτωση που προσωπικά δεδομένα διαρρεύσουν ή υπάρξει υπόνοια διαρροής τους, από τα αρχεία της εταιρείας, με όποιο τρόπο, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εντός 72 ωρών το άτομο/α που αφορούν καθώς και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ψηφιακά και μη) έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό που ακολουθεί συγκεκριμένες πάντα διαδικασίες που έχουν οριστεί για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Τα δεδομένα επισκέπτων/χρήστων φυλάσσονται σε δομές που εφαρμόζουν όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες ασφαλείας (κρυπτογράφηση, firewall, antivirus κτλ).


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων (Νewsletter) της εταιρείας μέσω του theroootsshop.com ή της αντίστοιχης σελίδας της εταιρίας στο facebook, γίνεται εξ ελευθεριότητας του και δεν είναι υποχρεωτική για την πλοήγηση του και ή την παραγγελία προϊόντων. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο και την επιβεβαίωση της μέσω του αντίστοιχου email. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για προϊόντα, εκδηλώσεις, καθώς και άλλα σχετικά διαφημιστικά μηνύματα. H εταιρεία, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στους παραλήπτες τους ή καταλήξουν στον φάκελο spam. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείτε να ελέγχει τακτικά τον φάκελο spam ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν έχουν παραδοθεί εκεί. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά δελτία μπορεί να διαγραφεί από την σχετική λίστα παραληπτών μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνει.


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας του therootsshop.com ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του e-mail και του ονοματεπωνύμου του εκ μέρους της εταιρείας.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Η εταιρεία μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια στο therootsshop.com. Το στοιχείο αυτό αξιοποιείται για ενημερωτικούς (Google Remarketing) και στατιστικούς σκοπούς (Google Analytics), αλλά και για την προστασία από παράνομες δραστηριότητες. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί τη συνέχιση του εντοπισμού της διεύθυνσης IP του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει τη σχετική λειτουργία, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του (browser). Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ - ΤΡΙΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Για την παροχή επιπλέον πληροφοριών σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω εξωτερικών συνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν σε διαφορετικές ιστοσελίδες, η περιήγηση στις οποίες υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. H πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων, μέσω των παρεχόμενων συνδέσμων γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του ιδίου του χρήστη/επισκέπτη. Mailchimp: Για την καλύτερη διαχείριση των ενημερωτικών δελτίων (Νewsletter) η εταιρεία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Mailchimp. Με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά μας δελτία (Νewsletter) αποδέχεστε την μεταβίβαση των δεδομένων σας στην πλατφόρμα της Mailchimp, αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Powered by