Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 80€.

Καλάθι

Όροι Χρήσης

I. ΕΙΣΑΓΩΓH

Το www.therootsshop.com, (εφεξής ο «Δικτυακός τόπος»), είναι ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημαμε την εμπορική ονομασία « www.therootsshop.gcom», το οποίο εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση προϊόντα όπως τρόφιμα, διακοσμητικά είδη, είδη προσωπικής περιποίησης, μικροαντικείμενα και υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου. Το www.therootsshop.gcom και ο Δικτυακός τόπος ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία «AGEAN FINE PRODUCTS ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «¬¬¬¬THE ROOTS», που εδρεύει στο Μούδρο Λήμνου, Τ.Κ.: 81401 στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 802009655/ Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), με αριθμό ΓΕΜΗ 168073242000, τηλ.6970479279, email info@therootsshop.com (εφεξής «therootsshop.com» ή «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «therootsshop», η «Επιχείρηση», «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού τόπου και Αγορών, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους Γενικούς Όρους Αγοράς και την Πολιτική Απορρήτου (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ή «Γενικοί Όροι» ή «Όροι»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους (εφεξής ο «Χρήστης», o «Καταναλωτής» , «εσείς», «εσάς», «σας») , περιηγείστε στο Δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του ( πχ Εγγραφή Μέλους, εγγραφή σε Newsletters ), ή/και συναλλάσσεστε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, διενεργώντας αγορές και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτετε με το therootsshop.com για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Πριν εισέλθετε στο Δικτυακό Τόπο και κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του ή προβείτε σε αγορές στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια ή χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του therootsshop.com , συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του therootsshop , με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο therootsshop .

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών του therootsshop ούτε να προβείτε σε αγορά προϊόντων. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτό, την εγγραφή σας ως Μέλος ή στο Newsletter της Επιχείρησής μας ή την αγορά των προϊόντων μας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις κρίνεται απαραίτητη, καθόσον το therootsshop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές του γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. To therootsshop αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, δεν καταλαμβάνει παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρείας μας έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του therootsshop , με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο therootsshop . Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή σας στο therootsshop μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων μας αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Το therootsshop διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος ή ορισμένων Υπηρεσιών ή την εμπορία ορισμένων Προϊόντων.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ therootsshop ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ.II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ( BLOG ).

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το therootsshop χορηγούνται από τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας είτε στα παρεχόμενα προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (πχ. Περιγραφή προϊόντων). Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.


2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER.

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων ( Newsletter ) του therootsshop , γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ωστόσο όσοι προβούν σε άνοιγμα Λογαριασμού στο therootsshop (εφεξής τα «Μέλη»), θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία αυτή (ανοίγματος Λογαριασμού), εφόσον επιλέξουν το σχετικό πεδίο κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού. Η εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter του therootsshop είναι δυνατή και σε μη Μέλη και ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία Newsletter του therootsshop, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει το therootsshop ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του therootsshop , καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που εφαρμόζει η Εταιρεία μας παρακαλούμε ενημερωθείτε ΕΔΩ .

Το therootsshop δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του therootsshop, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε (κάνοντας unsubscribe στο link που σας χορηγείτε).

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους Χρήστες προσωπικά. H Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Στο therootsshop.com λαμβάνεται από εμάς κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχεται ότι οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό, απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό Τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση του. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να είναι κατάλληλες για την κοινότητά μας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με το therootsshop.com. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο, ωστόσο δεν εγγυόμαστε την καταλληλότητά και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγμή η Εταιρεία μας να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.


4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (EXTERNAL LINKS ).

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές στο therootsshop. Το therootsshopcom και η Εταιρεία μας δε φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης τους και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το therootsshop.com ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Με τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τη χρήση των Υπηρεσιών του, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι αυτές πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας αναφορικά με το λόγο που δημιουργούνται. Οποιαδήποτε παράπονα, σχόλια, προτάσεις, κτλ. θέλετε να μας υποβάλετε, επικοινωνήστε μαζί μας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία». Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω της υπηρεσίας Facebook Messenger, στη Facebook σελίδα του The Roots Shop.


6. SOCIAL MEDIA.

. Οι Χρήστες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μας μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest, Youtube (εφεξής «Social Media») για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Εμείς ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε αυτούς, ούτε και ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων.III. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (B2C)

Οι παραγγελίες με μέσα εξ’ αποστάσεως πραγματοποιούνται μόνο μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος και τηλεφωνικά. Επομένως οι κατωτέρω Γενικοί Όροι αφορούν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργούνται πωλήσεις – αγορές τόσο μέσα από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, όσο και μέσω τηλεφώνου (εφεξής «Γενικοί Όροι Αγορών»).


1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Το therootsshop μέσω του Δικτυακού Τόπου προβάλλει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση σε καταναλωτές ( B2C ) προϊόντα της Εταιρείας μας, όπως τρόφιμα, ποτά, ειδη διακόσμισης, οικιακά είδη, είδη προσωπικής περιποίησης, εφεξής τα «Προϊόντα»).

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα Προϊόντα που προβάλλονται στο therootsshop είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, οι δε φωτογραφίες αυτών αποτελούν πραγματική, ρεαλιστική και ακριβή απεικόνιση των Προϊόντων μας και έχουν παρασχεθεί από τους προμηθευτές των προϊόντων μας ή αποτελούν δικές μας φωτογραφίες. Ωστόσο οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ελλείψεων ή λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης των προϊόντων μας απεικονίζεται (με πράσινα γράμματα κάτω από τον τίτλο του προιόντος. Τα άμεσα διαθέσιμα προϊόντα αποστέλλονται ενδεικτικά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Για τα μη άμεσα διαθέσιμα προϊόντα, ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει. Ειδικότερα, αναφορικά με τις παρεχόμενες περί διαθεσιμότητας των Προϊόντων πληροφορίες, το therootsshop έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθεσιμότητα των Προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση τους να πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) ημέρες από την στιγμή της τροποποίησης τους. Ειδικότερα για τυχόν σφάλματα στις τιμές των Προϊόντων μας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Ενότητα II Ι.Γ.2.4 κατωτέρω.

Το therootsshop διατηρεί το δικαίωμα όπως επιλέξει κατά την ελεύθερη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια τα Προϊόντα που θα διαθέτει προς πώληση, δύναται δε κατά καιρούς να αποσύρει ή ανανεώνει αυτά ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης, συγκατάθεσής σας ή/και απλής ενημέρωσης. Αυτό ισχύει και για τυχόν προσφορές, εκπτώσεις και οποιεσδήποτε τιμολογιακές πολιτικές ακολουθεί κατά καιρούς, καθόσον ο καθορισμός αυτός βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια μας.


2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

2.1. Βασική Προϋπόθεση Υποβολής Παραγγελίας.

Η Εταιρεία μας κατά βάση εκτελεί παραγγελίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε συνεργασία με τις εταιρείες ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier ή ΑCS Courier ή μεταφορικής εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ για τα ογκώδη Προϊόντα. Το ποια εταιρεία ταχυμεταφορών θα εξυπηρετήσει την παραγγελία σας εξαρτάται από την περιοχή/διεύθυνση παράδοσης που θα μας δηλώσετε. Κατά την αποστολή της παραγγελίας σας ενημερώνεστε για το ποια εταιρεία θα σας παραδώσει τα Προϊόντα σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιλέξετε για τη μεταφορά των προϊόντων σας μεταφορική εταιρεία ή εταιρεία ταχυμεταφορών της επιλογής σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο τηλέφωνο 6983151727 ή μέσω e - mail στο info@therootsshop.com. Στην περίπτωση επιλογής δικής σας μεταφορικής εταιρείας ή εταιρείας ταχυμεταφορών, η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από την αποθήκη του therootsshop . Εφόσον επιλέξετε, κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, τη δική σας μεταφορική εταιρεία, θα σας επιστραφεί μέσω τραπέζης, τυχόν ποσό που θα χρεωθείτε από το website μας (λόγω της αυτοματοποιημένης χρέωσης των εξόδων μεταφοράς που πραγματοποιείται από το site μας). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο +0306983151727 ή στο e - mail info@therootsshop.com .


2.2. Υποβολή παραγγελίας - Ολοκλήρωση σύμβασης πώλησης.

. Χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, WELLNESS & SKINCARE, ΚΛΕΙΣΕ ΜΙΑ ΕΜΕΠΕΙΡΙΑ, ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΜΟΥ (όλες εκ των οποίων ενδέχεται να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα) που βρίσκονται στο κεντρικό MENU του Δικτυακού Τόπου, πλοηγηθείτε σε αυτόν και βρείτε αυτό που ψάχνετε.

Εισάγετε τα Προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο link/εικονίδιο "ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ" ή/και «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ» το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος του Δικτυακού Τόπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αφαίρεσης/διαγραφής [ x ] καθώς και τα κουμπιά [-] και [+] για να αφαιρέσετε Προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή να προσθέσετε μεγαλύτερη ποσότητα από το ίδιο προϊόν.

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πρέπει να μας χορηγήσετε υποχρεωτικά ορισμένες σημαντικές για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας προσωπικές σας πληροφορίες, πληροφορίες αναφορικά με την πληρωμή και την αποστολή των Προϊόντων κτλ. Οι πληροφορίες αυτές είναι : όνομα, επώνυμο, email , τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, πόλη, ΤΚ, χώρα).

Η εγγραφή σας ως Μέλος στο therootsshop για το άνοιγμα του προσωπικού σας Λογαριασμού, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να υποβάλλετε την παραγγελία σας και να διενεργήσετε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Ωστόσο το άνοιγμα του δικού σας Λογαριασμού σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών/ αγορών σας, να δημιουργήσετε μια λίστα με τα αγαπημένα σας Προϊόντα από το κατάστημά μας και να διευκολύνετε μελλοντικές σας αγορές αλλά και σε όποια μελλοντική υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά στα Μέλη μας.

Η διαδικασία εγγραφής ως Μέλος και το άνοιγμα Λογαριασμού σας στο therootsshop είναι γρήγορη και απλή: συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία σας στο σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα μας (email, ονοματεπώνυμο, κωδικό πρόσβασης- password ) και αριθμό κινητού τηλεφώνου, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας λογαριασμό. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Mέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το therootsshop βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Επιχείρησή μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο therootsshop.com, για την εξυπηρέτησή σας αναφορικά με την αγορά και παράδοση των Προϊόντων που αγοράζετε από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα (πχ για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή και για την αποστολή σε εσάς των αγορασθέντων Προϊόντων) και επιπλέον για την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών μας δελτίων και άλλων διαφημιστικών, προωθητικών μας ενημερώσεων.

Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου του therootsshop.com, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω συναλλαγών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και Αγοράς και της Πολιτικής Απορρήτου του therootsshop.com. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή Μέλους πατώντας το ειδικό κουμπί «διαγραφής» μέσα στο Λογαριασμό σας .

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το therootsshop, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από το therootsshop μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος μας.

Έχετε την δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας ελεύθερα ανά πάσα στιγμή πατώντας το ειδικό κουμπί «διαγραφής» μέσα στο Λογαριασμό σας. Έπειτα από τη διαγραφή του λογαριασμού σας αφαιρούνται τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων μας, ενώ τα δεδομένα σας, που αφορούν παραγγελίες σας, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν για άλλους νόμιμους σκοπούς (π.χ. φορολογικούς ή για σκοπούς απόδειξης τυχόν παραγγελίας που έχετε υποβάλει), διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αν παραβιάσετε κάποιον όρο της παρούσας ή/και αν επιδεικνύεται κακόπιστη ή παράνομη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των παραγγελιών σας κλπ). Η διαγραφή του Λογαριασμού κατόπιν πρωτοβουλίας οποιουδήποτε μέρους ισοδυναμεί με καταγγελία της παρούσας σύμβασης, η οποία παύει εφεξής να ισχύει.

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Μόλις τοποθετήσετε στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» σας τα τελικά Προϊόντα, σας απομένει ακόμα ένα βήμα για να ολοκληρώσετε την υποβολή της παραγγελίας σας, το «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ». Στο σημείο αυτό μπορείτε να εισάγετε στο πεδίο «Εφαρμόστε το κωδικό έκπτωσης» τυχόν κωδικό έκπτωσης που διαθέτετε, όπως π.χ. την έκπτωση που δικαιούστε για την τοποθέτηση της πρώτης σας παραγγελίας σας. Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες τις ώρες της ημέρας και σε καθημερινή βάση χωρίς εξαιρέσεις.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω και το πάτημα του κουμπιού «Ολοκλήρωση αγοράς», θα δείτε το σύνολο της παραγγελίας σας με τα πλήρη στοιχεία αυτής. Αν είστε σύμφωνοι με το περιεχόμενο της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τρόπο παραλαβής των προϊόντων σας, δηλαδή μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών courier που εξυπηρετεί την περιοχή σας ή παραλαβή από το κατάστημα μας στη Λήμνο εφόσον σας εξυπηρετεί. Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο προϊόν απαιτεί μεταφορά με μεταφορική εταιρεία λόγω όγκου, η μοναδική επιλογή που εμφανίζεται είναι αυτή της αποστολής με μεταφορική (και παράδοση στο πεζοδρόμιο). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιλέξετε τη δική σας μεταφορική εταιρεία έναντι του προτεινόμενου συνεργάτη μας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή σημειώστε ότι πρέπει να προβείτε σε προεξόφληση του ποσού της παραγγελίας είτε με τη χρήση χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του therootsshop είτε μέσω PayPal . Εφόσον επιλέξετε, κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, τη δική σας μεταφορική εταιρεία, θα σας επιστραφεί είτε με τη μορφή πιστωτικού υπολοίπου είτε μέσω τραπέζης, το ποσό που θα χρεωθείτε.

Κατόπιν της επιλογής του τρόπου αποστολής των προϊόντων «Αποστολή με Courier », θα κληθείτε να επιλέξετε την διεύθυνση αποστολής που επιθυμείτε να παραδοθούν τα προϊόντα σας. Εφόσον επιλέξετε παραλαβή από το κατάστημα μας στη Λήμνο, θα σας ζητηθεί μόνο το ονοματεπώνυμο και το κινητό σας τηλέφωνο.

Στο τελευταίο βήμα που σας απομένει για να υποβάλετε την παραγγελία σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν επιθυμείτε την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου, τον τρόπο πληρωμής (αντικαταβολή, μέσω τραπέζης – κατάθεση σε λογαριασμό, paypal ή πληρωμή με κάρτα) αλλά και ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα: το «κλικ» στο πεδίο με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Αγορών και την Πολιτική Απορρήτου . Μόλις πραγματοποιηθεί και η αποδοχή των όρων και Πολιτικών της Εταιρείας μας, κάνετε «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ», οπότε και στο σημείο αυτό η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην εταιρεία μας.

Σημειώνεται ότι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ότι η παραγγελία αφορά δώρο, σημειώνοντας το στο πεδίο «Εισάγετε το σχόλιο σας». Να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι κάποια προϊόντα ογκώδη εξαιρούνται από τη διαδικασία συσκευασίας δώρου. Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε ως διεύθυνση αποστολής τη διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο και θα αποσταλεί το δώρο. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνετε ότι έχετε την άδεια του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνεται το δώρο να αναφέρετε τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή της παραγγελίας, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.

Έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πλήρη και αληθή σας στοιχεία κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Με την ολοκλήρωση δε υποβολής της παραγγελίας σας δηλώνετε ότι είστε νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας που μας δηλώνετε και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές για να καλύψει την αξία των Προϊόντων που αγοράζετε.

Εφόσον ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που προσφέρει το therootsshop, όπως αυτοί αναφέρονται στην Ενότητα ΙIΙ.5 κατωτέρω.

Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με κάρτα, μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του τιμήματος της παραγγελίας σας, αυτόματα το σύστημα του therootsshop θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε αυτή, θα αναγράφει τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την αντικαταβολή ή την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ως μέθοδο πληρωμής, η επιβεβαίωση καταχώρισης της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω θα σας αποσταλεί με την υποβολή της παραγγελίας σας, τα δε Προϊόντα θα σας παραδοθούν μόνο αφού συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, ήτοι αφού σας αποστείλουμε το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας εκ μέρους μας (προϋπόθεση της οποίας αποτελεί η πλήρης και ολοσχερής εξόφλησή του, η διαθεσιμότητά του κτλ.).

Με την εξόφληση του τιμήματος με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους (και κατόπιν επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητά τους, της τιμής τους κτλ), και μόλις τα Προϊόντα ετοιμαστούν για αποστολή, θα σας αποσταλεί και το e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας, το οποίο θα σας ενημερώνει ότι τα Προϊόντας σας έχουν δοθεί προς παράδοση ή ότι είναι έτοιμα προς παραλαβή, αναλόγως του τρόπου παράδοσης που έχετε επιλέξει.

Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, το therootsshop στη συνέχεια εξετάζει αν αυτή (η παραγγελία) μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί στο σύνολό της, δρομολογείται η διαδικασία αποστολής των Προϊόντων σας στην εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία, οπότε και σας αποστέλλουμε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί τον αριθμό φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που εσείς έχετε δηλώσει στην εκάστοτε παραγγελία σας. Εφόσον έχετε επιλέξει παραλαβή από το κατάστημα, θα ενημερωθείτε σχετικά με το πότε μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το συγκεκριμένο κατάστημα με sms ή/και με email.

Ο χρόνος παράδοσης και το κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά από τον τόπο παράδοσης, την ποσότητα των Προϊόντων, κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το χρόνο παράδοσης και το κόστος αποστολής, παρακαλώ επισκεφτείτε τις Ενότητες Ι I Ι.3 και ΙΙ I .4 αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας, διαπιστώσουμε τυχόν ξαφνική έλλειψη σε κάποιο από τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει ή καθυστέρηση στην παράδοσή του μη αναμενόμενη, ή προσωρινή μη διαθεσιμότητά του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα- πρόβλημα που να καθιστά την παραγγελία σας εν μέρει αποδεκτή και εκτελεστή εκ μέρους μας, ( πχ (α) κάποιο Προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας λόγω πχ κωλύματος ως προς τη μεταφορά του, ανωτέρας βίας κτλ., με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε, (β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, επιδημίες και πανδημίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας, την διαθεσιμότητα των προϊόντων, την αποστολή ή/και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών για λόγους που είτε ανάγονται στο πρόσωπο της εταιρείας μας είτε στου προμηθευτή, μεταφορέα ή άλλου συνεργάτη μας , (γ) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στο τηλέφωνο επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας προκειμένου να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας. Ευελπιστούμε σε μια επαφή μαζί σας, και καταβάλλουμε προσπάθεια για να σας ενημερώσουμε έγκαιρα, αποστέλλοντάς σας ενημέρωση μέσω sms την ίδια κιόλας ημέρα που διαπιστώνουμε την αδυναμία εκτέλεσης του συνόλου ή μέρους της παραγγελίας σας. Επιπλέον, προσπαθούμε να σας εντοπίσουμε και τηλεφωνικά για επτά (7) ημέρες. Ωστόσο σε περίπτωση που η επικοινωνία μας αυτή δεν καταστεί εφικτή μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, θα σας αποστείλουμε ένα email με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι η παραγγελία σας δεν δύναται να εκτελεστεί από το therootsshop, και ότι συνεπώς ακυρώνεται. Εάν τελικώς η επικοινωνία μας καταστεί εφικτή και δεν υπάρξει ακύρωση, θα σας αποστείλουμε ένα νέο email κατά την αποστολή του προϊόντος, το οποίο θα αποτελεί τη βεβαίωση αποστολής της παραγγελίας με το τροποποιημένο περιεχόμενο και αυτή την παραγγελία θα εκτελέσει η Εταιρεία μας. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για το τμήμα της παραγγελίας που έχει ακυρωθεί, η Εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας είτε για την αντικατάσταση του προϊόντος είτε για την έκδοση αποδεικτικού που ενσωματώνει πιστωτικό υπόλοιπο για το κατάστημά μας είτε για να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα ακυρωμένα Προϊόντα το συντομότερο δυνατόν. Σημαντική νομική διευκρίνιση: Η αποστολή εκ μέρους μας της καταχώρησης της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν συνιστά αποδοχή εκ μέρους μας της παραγγελίας σας, απλά επιβεβαίωση - γνωστοποίηση ότι παραλάβαμε αυτή. Η παραγγελία που υποβάλλετε στο therootsshop αποτελεί πρόταση εκ μέρους σας στην Εταιρεία μας να αγοράσετε τα Προϊόντα που αναγράφονται σε αυτή. Προκειμένου να συναφθεί μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, θα πρέπει και εμείς αντίστοιχα να αποδεχτούμε την παραγγελία σας, ως έχει. Τέτοια αποδοχή πραγματοποιείται από εμάς όταν σας αποστέλλουμε το μήνυμα (email) που επιβεβαιώνει την αποστολή της παραγγελίας σας, ως έχει. Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση που το μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας σας δεν περιλαμβάνει ορισμένα από τα Προϊόντα που περιέχονταν στην παραγγελία σας, τα Προϊόντα αυτά δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης και σε περίπτωση που έχουν πληρωθεί, θα σας επιστρέψουμε το αντίστοιχο ποσό το συντομότερο δυνατόν εάν δεν επιλέξετε αντικατάσταση με άλλο προϊόν ή πιστωτικό, ενώ αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία μας δε σας οφείλει καμία αποζημίωση στην περίπτωση αυτή. Ωστόσο η Σύμβαση εκτελείται μόνο εφόσον πληρωθούν τα Προϊόντα, ήτοι μόλις πιστωθεί η κάρτα σας, ή εξοφληθεί η παραγγελία σας στην περίπτωση της αντικαταβολής ή της πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό.

Η διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης ορίζεται από την ημερομηνία που θα σας αποστείλουμε το email με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της παραγγελίας σας με τον αριθμό της μεταφορικής, μέχρι και την τελευταία ημέρα που λήγει το δικαίωμα σας να ακυρώσετε την παραγγελία, να υπαναχωρήσετε ή επιστρέψετε το προϊόν, σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα και το νόμο

Όσο ο λογαριασμός σας είναι ενεργός, μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες παραγγελίες σας. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, η Εταιρεία μας δεν τηρεί αρχείο με τις παραγγελίες σας, επομένως οφείλετε να τηρείτε εσείς με δική σας ευθύνη τις γνωστοποιήσεις που σας αποστέλλουμε αναφορικά με τις παραγγελίες σας και τις μεταξύ μας συναλλαγές.

Παρακαλούμε σημειώστε πως η προσθήκη προϊόντων στο Καλάθι σας ή στη Λίστα Αγαπημένων σας δεν αποτελεί ολοκλήρωση της Παραγγελίας. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο αφού ακολουθηθεί όλη η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα.


2.3. Τηλεφωνικές παραγγελίες.

Μπορείτε να υποβάλλεται την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο therootsshop στα τηλέφωνα που αναφέρονται στη σελίδα του therootsshop.gr. Οι ημέρες και ώρες που δύναται να πραγματοποιηθούν οι τηλεφωνικές παραγγελίες είναι Δευτέρα – Σάββατο από 08:00 – 15:00. Κατά την τηλεφωνική σας κλήση μας περιγράφετε το Προϊόν που θέλετε να παραγγείλετε και μας αναφέρετε τα στοιχεία πληρωμής και αποστολής που αναφέρονται στη σελίδα μας και περιγράφονται στο παρόν. Για τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους εξής τρόπους πληρωμής: αντικαταβολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σας ενημερώνουμε πως οι κλήσεις τηλεφωνικών παραγγελιών δεν καταγράφονται. Κατόπιν ολοκλήρωσης της τηλεφωνικής σας παραγγελίας, θα σας αποστείλουμε ένα επιβεβαιωτικό sms ή viber message προς ενημέρωσή σας σχετικά με την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Όταν τα προϊόντα σας είναι έτοιμα προς αποστολή, θα λάβετε επίσης ένα ενημερωτικό sms .

Με την υποβολή τηλεφωνικής παραγγελίας αποδέχεστε τους παρόντες Γενικούς Όρους Αγορών και τις Πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτούς όπως αυτή της Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.


2.4. Ακύρωση Παραγγελίας

2.4.1. Ακύρωση παραγγελίας από Χρήστη

Πέραν των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, τεχνικά μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των Προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε, πατώντας το κουμπί [ x ] το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων Προϊόντων. Επιπλέον, με την χρήση των κουμπιών [-] και [+] μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τις ποσότητες των προϊόντων που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι σας.

Μετά τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@therootsshop.com ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο +30 6983151727, Δευτέρα-Σαββατο από 08:00 – 15:00 και μέχρι την παράδοση των προϊόντων για αποστολή. Επιπλέον, σε περίπτωση που το therootsshop τροποποιήσει την παραγγελία σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε στο σύνολο την παραγγελία σας ή κατά το τμήμα αυτής που δε δύναται να εκτελεστεί από εμάς.

Για παραγγελίες με προορισμό παράδοσης την Κύπρο ισχύει ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, μετά την αποστολή των προϊόντων, θα επιβαρύνεστε εσείς με τα έξοδα επιστροφής που απαιτούνται για την επιστροφή των προϊόντων στην έδρα της Εταιρείας μας.


2.4.2. Ακύρωση παραγγελίας από therootsshop:

: Πλέον των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, το therootsshop δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη Σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις: • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το Προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την Εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή ή η περιγραφή του είναι λάθος. • Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας του therootsshop. • Μη εξόφλησης. • Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. • Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς. • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. • Σε περίπτωση που αποτελείτε πελάτη που δεν έχει παραλάβει περισσότερες από 3 παραγγελίες μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί, το therootsshop θα σας επιστρέψει τα χρήματα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.


2.4.3 Ακύρωση μετά την παραλαβή του προϊόντος.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα ΙΙI.6 κατωτέρω. Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε τα Προϊόντα σας κατά την παράδοση από την εταιρεία μεταφοράς, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του οποίου ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητα III.6 κατωτέρω.


2.5. Τιμές

2.5.1 Αναγραφόμενη τιμή

Παρόλο που το therootsshop λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα ελέγξουμε τις τιμές των παραγγελθέντων Προϊόντων και τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός Προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωθείσα.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλα μας τα Προϊόντα είναι σε Ευρώ (€), συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές. Αναλυτικά για τις χρεώσεις μας δείτε την Ενότητα ΙΙ.4.


3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3.1. Τόπος παράδοσης.

Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που δηλώνεται κατά την παραγγελία, εντός της Ελληνικής Επικράτειας την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


3.2. Τρόπος και Χρόνος παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες καθόσον ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους μη αναγόμενους σε δική μας ευθύνη. Δείτε στην Ενότητα ΙΙΙ.3.5 κατωτέρω για το τι ισχύει σε περίπτωσης καθυστέρησης κατά την παράδοση. Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα καταχώρησης. Τα Προϊόντα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ΕΛΤΑ Courier και ACS. Για ογκώδη προϊόντα, οι μεταφορές εκτελούνται μέσω της μεταφορικής εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ . Κατά την αίτηση της παραγγελίας σας μπορείτε να επιλέξετε να παραλάβετε ή να σας αποστείλουμε τα προϊόντα. Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω, με επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας και μη αναγόμενους σε δική μας υπαιτιότητα: Για παραδόσεις εντός ελληνικής επικράτειας: τα Προϊόντα παραδίδονται σε Αττική, σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και σε άλλες μεγάλες αστικές πόλεις της Ελλάδας και σε νησιά εντός δύο (2) έως επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα αποστολής. Για παραδόσεις στην Κύπρο: Τα προϊόντα παραδίδονται εντός 7-15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αποστέλλεται με τη συνεργαζόμενη με εμάς μεταφορική εταιρεία, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε 3 με 7 εργάσιμες ημέρες ως ανωτέρω. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αποστέλλεται με μη συνεργαζόμενη με εμάς μεταφορική εταιρεία, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται ανάλογα με την πολιτική της κάθε εταιρείας και δεν εξαρτάται από εμάς. Ωστόσο να σημειωθεί ότι το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της αποστολής σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για πληροφορίες αναφορικά με το κόστος αποστολής, θα πρέπει να μεταβείτε στην Ενότητα 4 «έξοδα αποστολής». Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης. Σε αυτή τη περίπτωση το therootsshop.com συνεργάζεται με συγκεκριμένες εταιρείες courier και μεταφορικές. Οι Παραδόσεις προϊόντων πραγματοποιούνται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 15:00.

3.3. Καθυστέρηση Παράδοσης.

Η Επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των Προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του(ων) Προϊόντος(ων) σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση, ενδεικτικά αναφερόμενες, που (α) το Προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας λόγω πχ κωλύματος στη μεταφορά του, ανωτέρας βίας κτλ., με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε, (β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, επιδημίες και πανδημίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας, την αποστολή ή/και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών για λόγους που είτε ανάγονται στο πρόσωπο της εταιρείας μας είτε στου προμηθευτή, μεταφορέα ή άλλου συνεργάτη μας, (γ) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock). Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το Προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Εφόσον δεν ανταποκριθείτε στην όποια επικοινωνία μας για δέκα (10) ημέρες, η παραγγελία σας ακυρώνεται. Σε περίπτωση που κατά την επικοινωνία μας δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρησή μας τηλεφωνικά στο 6983151727 ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@therootsshop.com στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας στο σύνολο της ή σε μέρος αυτής.


3.4. Ευθύνη κατά την παράδοση.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας παραμένει η μόνη υπεύθυνη για τυχόν βλάβη ή απώλεια των προϊόντων σας μέχρι εσείς (ή τρίτοι που εσείς θα έχετε εξουσιοδοτήσει) να αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων.

Εάν κατά την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης εσείς δε βρίσκεστε στη δηλωθείσα διεύθυνση για να παραλάβετε τα Προϊόντα και αφού αποτύχουν να επικοινωνήσουν μαζί σας και τηλεφωνικά για την παράδοση, η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ή/και οποιοσδήποτε επιλεγμένος από εσάς πάροχος υπηρεσιών μεταφορών ή ταχυμεταφορών θα προσπαθήσουν άλλη μία (1) φορά, τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, έτσι ώστε να σας παραδώσουν την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που τελικά η αποστολή δεν επιτευχθεί τότε η παραγγελία σας επιστρέφει αυτομάτως σε εμάς και καταχωρείται ως Άρνηση. Ρητά συμφωνείται και κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα της ευθύνης που μας αφορά, φέρετε εσείς την ευθύνη απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων, τα δε Προϊόντα φυλάσσονται σύμφωνα με τους όρους της μεταφορικής και με δική σας δαπάνη.


4. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

. Για αποστολές εντός Ελλάδος όπου η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τις εταιρείες ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier και ACS Courier οι καταναλωτές ΔΕΝ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για αγορές κάτω των 60 ευρώ, υπάρχει επιβάρυνση 3,50 ευρώ για έξοδα μεταφορικών και επιπλέον 3 ευρώ σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή. Για παραδόσεις εντός Κύπρου όπου η Εταιρεία μας συνεργάζεται με την ACS Courier, οι χρεώσεις καθορίζονται με βάση το βάρος των προϊόντων και τη συνολική αξία του δέματος. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για περισσότερα.

Παραγγελίες αξίας έως 59€:

- Βάρος έως 1kg, η χρέωση ανέρχεται σε 7,90€.
- Βάρος έως 2kg, η χρέωση ανέρχεται σε 9,10€.
- Βάρος έως 3kg, η χρέωση ανέρχεται σε 10,25€.
- Βάρος έως 4kg, η χρέωση ανέρχεται σε 11,40€.
- Βάρος έως 5kg, η χρέωση ανέρχεται σε 12,60€.
- Βάρος από 6-10kg, η χρέωση ανέρχεται σε 20,50€.

Παραγγελίες αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από 60€:

- Βάρος έως 2kg, η χρέωση ανέρχεται σε 0,00€.
- Βάρος από 2kg έως 5 kg, η χρέωση ανέρχεται σε 6,00€.
- Βάρος από 6kg έως 10kg, η χρέωση ανέρχεται σε 10,00€.
- Για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 10 κιλών , η χρέωση ανέρχεται σε 1,50 €.

Για παραδόσεις εντός EU1, EU2, EU3 όπου η Εταιρεία μας συνεργάζεται με την ACS Courier, οι χρεώσεις βασίζονται στο βάρος των προϊόντων και στη συνολική αξία της αγοράς. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες.

EU1 (ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ):

- Βάρος έως 1 κιλό, η χρέωση είναι 11,60.
- Βάρος έως 2 κιλά, η χρέωση είναι 12,45€.
- Βάρος έως 3 κιλά, η χρέωση είναι 13,76 €.
- Βάρος έως 4 κιλά, η χρέωση είναι 17,18 €.
- Βάρος έως 5 κιλά, η χρέωση είναι 32,41€.
- Βάρος από 6-10kg, η χρέωση είναι 58,55€.

EU2 (ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ*, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, * Βοτανικό, Άγιος Μαρίνος δεν εξυπηρετούνται):

- Βάρος έως 1 κιλό, η χρέωση είναι 15,14 €.
- Βάρος έως 2 κιλά, η χρέωση είναι 15,98 €.
- Βάρος έως 3 κιλά, η χρέωση είναι 17,74 €.
- Βάρος έως 4 κιλά, η χρέωση είναι 26,54 €.
- Βάρος έως 5 κιλά, η χρέωση είναι 32,41 €.
- Βάρος από 6-10 κιλά, η χρέωση είναι 36,97€.

EU3 (ΕΣΘΟΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ*, ΜΑΛΤΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ * Ανδόρα, Γιβραλτάρ δεν εξυπηρετούνται):

- Βάρος έως 1 κιλό, η χρέωση είναι 19,66 €.
- Βάρος έως 2 κιλά, η χρέωση είναι 20,50 €.
- Βάρος έως 3 κιλά, η χρέωση είναι 22,42 €.
- Βάρος έως 4 κιλά, η χρέωση είναι 53,27 €.
- Βάρος έως 5 κιλά, η χρέωση είναι 54,93 €.
- Βάρος από 6-10 κιλά, η χρέωση είναι 58,55€.

Ενδέχεται κατά καιρούς να προβαίνουμε σε πολιτικές εκπτώσεων ως προς τα μεταφορικά κόστη κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ενημερώνοντάς σας στην αρχική μας σελίδα (homepage) ή κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.


5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διατίθενται οι παρακάτω τρόποι πληρωμής. Καλείστε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους για κάθε μια αγορά, καθόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικού τρόπου πληρωμής για την ίδια παραγγελία.

5.1. Αντικαταβολή

(Διαθέσιμο μόνο για αποστολές εντός Ελλάδας). Πληρωμή κατά την παραλαβή της παραγγελίας. Όταν έρθει στο χώρο σας ο υπάλληλος της ταχυμεταφορικής εταιρείας για να σας παραδώσει τα προϊόντα σας, πληρώνετε σε μετρητά την αξία της παραγγελίας σας συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής. Το therootsshop δεν δέχεται πληρωμή με αντικαταβολή για την εξόφληση ποσού άνω των 300€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ή για παραγγελίες το βάρος των οποίων ξεπερνά τα 20kg. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας ξεπερνά τα 300€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ή/και τα 20kg (σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων όπως αναγράφονται στο e-shop), παρακαλούμε όπως επιλέξετε μια από τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής που δεχόμαστε.


5.2. Πληρωμή με πιστωτική-χρεωστική κάρτα ή paypal.

Μπορείτε για τις συναλλαγές σας να χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard. Για το σκοπό την πληρωμής συμπληρώνετε σε περιβάλλον της αντίστοιχης τράπεζας όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV). Το therootsshop δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας. Η Τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε επεξεργάζεται στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των Προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν αποθηκεύεται ο αριθμός της κάρτας σας, επομένως για κάθε αγορά στο κατάστημά μας που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου του therootsshop.


5.3. Πληρωμή με Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό .

Για την εξόφληση της παραγγελίας σας μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό μας λογαριασμό:

ALPHA BANK:
Αρ. Λογαριασμού: 795002002010530
IBAN: GR8701407950795002002010530
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: AGEAN FINE PRODUCTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡIA

Εφόσον επιλέξετε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό για την εξόφληση της παραγγελίας σας, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό που αναγράφεται στην παραγγελία σας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταφορικών εξόδων) εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του e-mail καταχώρισης της παραγγελίας σας. Στο πρώτο αυτό e-mail θα σας ενημερώνουμε σχετικά με την συνεργαζόμενη με εμάς τράπεζα και τις δυνατότητες εξόφλησης μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό μας λογαριασμό που αναφέρον στον πίνακα παραπάνω. Όταν το προϊόν σας είναι έτοιμο προς αποστολή, θα λάβετε και ένα σχετικό ενημερωτικό sms προς υπενθύμισή σας. Κατόπιν καταβολής του ποσού, οφείλετε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail info@therootsshop.com ώστε να ενημερωθούμε έγκαιρα για την εξόφληση και να δρομολογήσουμε την παραγγελία σας. Σας επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να αναγράφετε στο σχετικό e-mail τόσο το ονοματεπώνυμο με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παραγγελία όσο και τον αριθμό της παραγγελίας σας που αναγράφεται στο e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας από την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που δεν μπορεί να ταυτοποιήσει την υποβληθείσα από εσάς παραγγελία με καταβληθείσα πληρωμή εφόσον στην κατάθεση δεν αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω. Για την εξόφληση της παραγγελίας σας, οφείλετε να καταβάλλετε το συνολικό ποσό αυτής, επομένως στην περίπτωση εμβάσματος (καταβολή από άλλη Τράπεζα) θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα της τράπεζάς σας. Νομική Σημείωση: Το SMS που λαμβάνετε με το οποίο σας ενημερώνουμε πως το προϊόν είναι διαθέσιμο και έτοιμο προς αποστολή δεν ισοδυναμεί με αποδοχή της παραγγελίας σας και άρα σύναψη σύμβασης πώλησης, και δεν επιφέρει υποχρέωσή μας για αποστολή, αλλά αποτελεί απλή ενημέρωσή σας ότι το Προϊόν είναι διαθέσιμο και έτοιμο προς αποστολή. Μόνο εφόσον εξοφλήσετε το τίμημα αγοράς πλήρως και ολοσχερώς, θα σας αποστείλουμε email αποδοχής εκτέλεσης της παραγγελίας σας με το οποίο θα σας ενημερώνουμε και για την αποστολή των Προϊόντων σας. Για λόγους διευκρινιστικούς σημειώνουμε πως από μόνη της η εξόφληση του τιμήματος του προϊόντος δε συνιστά και σύναψη σύμβασης με υποχρέωση εκ μέρους μας αποστολής του προϊόντος. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται μόνο με την αποστολή του δεύτερου επιβεβαιωτικού email εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι εκ μέρους μας για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της παραγγελίας σας.


6. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

6.1. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος.

. Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση αναφορικά με την επιθυμία σας να επιστρέψετε το προϊόν(τα) (αναίτια υπαναχώρηση). Η ως άνω προθεσμία των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ορίζεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα), αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει με μία παραγγελία περισσότερα από ένα προϊόντα, τα οποία έχετε επιλέξει/δηλώσει να παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεκινάει από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσατε τη φυσική κατοχή του αγαθού προς αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αλλά και στους παρόντες Όρους Χρήσης αφορούν αγορές που πραγματοποιούνται από καταναλωτές, κατά την έννοια του άρθρου 3 στ. 1 του ν. 2251//1994, ήτοι αγορές από «κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο […] ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα». Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις μας που αναφέρονται στους όρους αυτούς, και ιδίως το δικαίωμα της υπαναχώρησης, αφορά αγοραστές που ενεργούν για την αγορά των προϊόντων μας ως φυσικά πρόσωπα και προβαίνουν σε παραγγελίες και αγορές για σκοπούς άσχετους με την επαγγελματική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Για να διασφαλίσουμε την εξυπηρέτησή σας κατά την άσκηση του δικαιώματός σας ως καταναλωτών, σας γνωρίζουμε ότι: - αν αγοράσετε από τον e-shop εσείς και αιτηθείτε την έκδοση απόδειξη λιανικής πώλησης τότε τεκμαίρεται, για σκοπούς εκπλήρωσης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ότι εσείς ενεργείτε ως καταναλωτής, ενώ - αν αγοράσετε και αιτηθείτε την έκδοση τιμολογίου τότε αγοράζετε στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας και άρα στερείστε την ιδιότητα του καταναλωτή και δεν έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει του παρόντος (ωστόσο εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 12 κατωτέρω).


6.2. Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος:

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 6.1 ανωτέρω, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση Πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή σας (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ένα από τους παρακάτω τρόπους: • με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Agean Fine Products IKE, Πορτιανού Λήμνου, Τ.Κ.: 81400, 6983151727 • με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στα τηλέφωνα +30 6983151727 (αστική χρέωση) • συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ» που βρίσκεται συνημμένα στο δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή του προϊόντος. Το έντυπο πρέπει να το στείλετε μαζί με τα προϊόντα στην διεύθυνση: Agean Fine Products IKE, Πορτιανού Λήμνου, Τ.Κ.: 81400, 6983151727 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail info@therootsshop.com. Με την ηλεκτρονική αποστολή του Αιτήματος της Υπαναχώρησης, η Εταιρεία μας θα σας αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στο email που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ή την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, επιβεβαίωση λήψης του αιτήματός σας. Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το συνημμένο στους παρόντες Όρους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, το οποίο μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το αποστείλετε/ επισυνάψετε σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική.

6.3. Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ρητά συμφωνείτε ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς του αιτήματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς στη διεύθυνση: Agean Fine Products IKE, Πορτιανού Λήμνου, Τ.Κ.: 81400, 6983151727 το Προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η ανακοίνωση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα Προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερολογιακών ημερών, ως ανωτέρω ορίζεται. Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντος για το οποίο η πληρωμή είχε γίνει με αντικαταβολή, σημειώνονται πάνω στη «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ» που μας παραδίδετε τα στοιχεία τραπέζης σας για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα που είχατε καταβάλει. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με το Τμήμα Επιστροφών, μπορείτε να εσωκλείσετε τη ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ στο δέμα με το επιστρεφόμενο προϊόν και να μας τα αποστείλετε ταυτόχρονα, εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποτελεί βάσει νόμου δική σας υποχρέωση να αποδείξετε σε εμάς την εμπρόθεσμη άσκησή του (την ημερομηνία που το αίτημα της υπαναχώρησης υποβλήθηκε στην εταιρεία μας), προκειμένου να υπολογίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις νόμιμες προθεσμίες που προκύπτουν από το παρόν και το νόμο. Το κόστος της επιστροφής των προϊόντων από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε, το αναλαμβάνετε εσείς. Ωστόσο αν χρησιμοποιήσετε την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία η Εταιρεία μας συνεργάζεται, το κόστος επιστροφής είναι 5€ για επιστροφές εντός Ελλάδος, το οποίο κόστος επιστροφής δε θα καταβάλλετε εσείς στην εν λόγω εταιρεία ταχυμεταφοράς απευθείας, αλλά θα σας αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που η Εταιρείας μας οφείλει να σας επιστρέψει συνεπεία της υπαναχώρησης σύμφωνα με το νόμο και τους όρους του παρόντος. Σας παροτρύνουμε να επιλέξετε μία από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες ταχυμεταφορών, ΕΛΤΑ Courier και ASC Courier για Ελλάδα), οι οποίες παραδίδουν με ασφάλεια και συνέπεια στο χώρο μας, καθότι για λοιπές εταιρείες ταχυμεταφορών των οποίων την πολιτική δεν γνωρίζουμε, δεν θα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στο χώρο μας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη μεταφορική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι παραδίδει στο χώρο μας, ήτοι στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο επιστροφής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών για να επιστρέψετε το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, καταβάλλετε απευθείας σε αυτή το κόστος επιστροφής που θα συμφωνήσετε με την εν λόγω εταιρεία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, θα σας επιστρέψουμε τα έξοδα που επιβαρυνθήκατε για την αρχική αποστολή των προϊόντων. Πάντως σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζετε ότι φέρετε την ευθύνη και το κόστος για τυχόν τυχαία καταστροφή, ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση μέχρι και την παράδοση σε εμάς και στο χώρο μας των επιστρεφόμενων προϊόντων και της τυχόν επιγενόμενης αδυναμίας μας να παραλάβουμε χωρίς δική μας υπαιτιότητα το επιστρεφόμενο προϊόν ή/και να σας επιστρέψουμε τα χρήματα που καταβάλατε για την παραγγελία από την οποία υπαναχωρείτε.

6.4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας.

. Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, εάν υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους πληρωμής από το φθηνότερο τρόπο πληρωμής που εμείς προσφέρουμε), αφαιρώντας ωστόσο το κόστος επιστροφής σε περίπτωση που χρησιμοποιήσατε για την επιστροφή των προϊόντων μία από τις συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6.5. Η επιστροφή των χρημάτων σας, εφόσον η αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε έγινε με αντικαταβολή, πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, καθόσον με την αποδοχή των παρόντων όρων ρητά και ανεπιφύλακτα μας δηλώνετε ότι συναινείτε σε διαφορετικό τρόπο επιστροφής των χρημάτων σας συνεπεία υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή Paypal , τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν στο λογαριασμό σας που πραγματοποιήθηκε η χρέωση.


6.5. Επιστροφή Προϊόντων λόγω υπαναχώρησης.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει πως τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή να μην έχουν υποστεί χρήση περαιτέρω της δοκιμαστικής την οποία θα πραγματοποιούσε κάποιος σε ένα φυσικό κατάστημα, διαφορετικά θα θεωρούνται ως μη αποδεκτά από την Εταιρεία μας και επομένως το δικαίωμα της υπαναχώρησης ως μη ασκηθέν. Το προϊόν ενδεικτικά πρέπει: α. Να μην έχει ανοιχθεί η συσκευασία του
β. Να έχει όλα τα ταμπελάκια του
γ. Να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του
δ. Να μην έχει σπάσει ή καταστραφεί το προϊόν
Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς. Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε προϊόντα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας, πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης ή εφόσον το επιλέξετε για να γίνει η πίστωση/αλλαγή, θα πρέπει το προϊόν που παραλάβαμε συνεπεία της υπαναχώρησής σας, να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα (απόδειξη, έντυπο επιστροφής ή/και αποδεικτικό επιστροφής, διακριτικά καρτελάκια του προϊόντος). Η Εταιρεία ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την δοκιμή που θα πραγματοποιούσε ένας υποψήφιος πελάτης σε φυσικό κατάστημα, η οποία είναι η άκρως απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας των. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά η Εταιρεία δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

7. ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ

7.1. Τα δικαιώματα του Καταναλωτή. Διαδικασίες άσκησης δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση αποστολής λάθος ή ελαττωματικού προϊόντος, έχετε το δικαίωμα, όπως εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα της Εταιρείας μας και μας αναφέρετε το ελάττωμα στο προϊόν ή το λάθος μας στην εκτέλεση της παραγγελίας σας και μας ενημερώνετε για την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το προϊόν με το σωστό/ μη ελαττωματικό προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό κόστος επιστροφής και αποστολής εκ νέου του σωστού/ μη ελαττωματικού προϊόντος, εφόσον η επιστροφή του λάθος/ ελαττωματικού προϊόντος και η αποστολή του νέου πραγματοποιηθούν μέσω της ΕΛΤΑ Courier ή ACS Courier, σε περίπτωση που η επιστροφή του ελαττωματικού/ λάθος προϊόντος πραγματοποιηθεί από Ελλάδα και Κύπρο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο και αιτία επιθυμείτε άλλον τρόπο επιστροφής/ αποστολής, θα αναλάβετε το επιπλέον κόστος που προκύπτει από το δικό σας μέσω μεταφοράς σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή της επιλεγόμενης μεταφορικής. Ρητά αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η αντικατάσταση προϊόντος, τελεί υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του σωστού/ μη ελαττωματικού κατά το χρόνο που μας ενημερώνετε σχετικά. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους επιστροφής/παράδοσης από το φθηνότερο τρόπο επιστροφής/παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 5-7 εργάσιμων το πολύ ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6.5. Ρητά συμφωνείτε ότι η αντικατάσταση των προϊόντων των οποίων η παραγγελία εκτελέστηκε λάθος, πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια καλή κατάσταση που αρχικά το παραλάβατε. Η Εταιρείας μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις, άλλες από το αναφερόμενο ελάττωμα, προϊόντα που δεν συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα (απόδειξη, διακριτικά καρτελάκια προϊόντος, συσκευασία προϊόντος) τα οποία λάβατε από εμάς. Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, όπως επιφυλαχθεί την αντικατάσταση του ή επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση που δεν έχει επαρκή στοιχεία που να την καθιστούν υπαίτια για το ελάττωμα στο προϊόν. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης αποκλείονται, όπως και πάσης φύσεως αξιώσεις για βλάβες της υγείας, ζωής και σωματικής ακεραιότητας.IV. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ


1. Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή.

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού καταστήματος και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο therootsshop.com, τα οποία η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.


2. Απαγορευμένες Χρήσεις.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα του therootsshop για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψή σας που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του therootsshop όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Επιχείρησης, των Συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επιπλέον απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα, (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο therootsshop από τα Μέλη του, (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου. Επίσης απαγορεύεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, καθώς και η τυχόν παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου της. Δεν πρέπει με κανέναn τρόπο και μέσο να προκαλέσετε αξιόποινες πράξεις στο ή μέσω του Δικτυακού Τόπου που να προσβάλλουν δικαιώματα της Εταιρείας, των άλλων Χρηστών ή/και τρίτων. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η απαγόρευση αποστολής spam ή άλλου υλικού επιζήμιου για τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα των άλλων Χρηστών ή/και τρίτων. Η σύνδεσή σας στο Δικτυακό μας Τόπο γίνεται με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων.


3. Περιορισμός Εγγυήσεων - Ευθύνης.

. Η Εταιρεία μας ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές ( Server s) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, (δ) τα προϊόντα προς διάθεση να είναι σε καλή γενικά κατάσταση, επισκευασμένα και καθαρά, κατάλληλα και ασφαλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο το therootsshop ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους. Επιπλέον η Εταιρεία μας ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των Προϊόντων του therootsshop.gr αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του therootsshop.com. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το therootsshop.com δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το therootsshop.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδο-συμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Το therootsshop.com δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, το therootsshop ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, το therootsshop ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers , (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του therootsshop ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες το therootsshop δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (γ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη. Το therootsshop.com α) επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, β) διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, γ) ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το therootsshop.com δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο therootsshop και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνεται ως δώρο. Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Το therootsshop σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών τρίτων. Το therootsshop δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’αυτά. Το therootsshop ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που παρέχονται στο therootsshop.com ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου. Το therootsshop δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του therootsshop.com. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του therootsshop με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το therootsshop συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό, το μέλος συναινεί το therootsshop να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους. Το therootsshop διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Το therootsshop ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του therootsshop για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του therootsshop για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.


4. Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία μας και οποιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, διοικητές, προμηθευτές, αντιπροσώπους, εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστεί από (α) παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Γενικών Όρων χρήση του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανημένης και της αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα), (β) μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Γενικούς Όρους, (γ) παραβίαση κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους σας, (δ) παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, (ε) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη αποδεδειγμένη σε βαρεία αμέλεια της Εταιρίας μας (εξαιρούμε τυχόν ευθύνης προερχόμενης από ελαφρά αμέλεια), η Εταιρία θα καλύψει τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και τη βαριά αμέλεια της εταιρίας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του therootsshop και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, περιγραφές ή άλλο περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των προμηθευτών μας χρησιμοποιούνται κατόπιν σχετικής άδειας εκμετάλλευσης που έχουμε λάβει από αυτούς για κάθε νόμιμη χρήση για τους σκοπούς του therootsshop. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν σας χορηγηθεί εγγράφως η άδειά μας. Επιπλέον, σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα του ιστοτόπου μας (εφεξής, therootsblog, “BLOG”) φιλοξενούνται άρθρα σχετικά με προτεινόμενες συνταγές, διάφορα προϊόντα μας, συλλογές των προμηθευτών μας ή προώθηση των εκπτώσεων και των καταλόγων μας. Σημειώνεται πως το περιεχόμενο των εν λόγω άρθρων εκθέτει αποκλειστικά τις απόψεις και τις ιδέες της συντακτικής ομάδας του “ rtherootsblog” και της ομάδας διαφήμισης του “ therootsshop ” και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των προμηθευτών ή/και τρίτων προσώπων. Το περιεχόμενο των άρθρων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό, πέρα από προσωπική χρήση, χωρίς την έγγραφη άδεια του therootsshop. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία μας και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, τo therootsshop.com και τα παρεχόμενα σε αυτό προϊόντα/ υπηρεσίες ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα μαζί μας καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του therootsshop.com και της Εταιρείας μας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.therootsshop.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο. Το therootsshop δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την τυχόν από αμέλεια δική μας ή των προμηθευτών μας χρήση έργων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι ενδέχεται να παραβιάζονται είτε από εμάς είτε από τρίτους δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε ώστε να το διαχειριστούμε άμεσα. Με του παρόντες Γενικούς Όρους παρέχουμε σε εσάς περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικα του στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια μας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων μας, των προϊόντων, της εμπορικής μας πολιτικής (εκπτώσεις- κουπόνια κτλ), εξόρυξη δεδομένων κ.α. Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω μόνο για προσωπική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε linking & Framing του Δικτυακού μας Τόπου χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας μας και του rtheootsshop.com χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρηθεί παύει να ισχύει. Το αυτό ισχύει και για τυχόν χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων της Εταιρείας μας.VI . ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε, το είδος των δεδομένων που το therootsshop.com τηρεί για εσάς, την επεξεργασία που τυγχάνουν από το therootsshop.com και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών, καθώς για τα δικαιώματά σας πάνω στα δεδομένα σας, αλλά και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως προβείτε στην Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.VII. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Αναγνώριση Πελάτη.

Το therootsshop αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του therootsshop.com επιτυγχάνεται με τα μέτρα που έχουμε λάβει για να εξασφαλίσουμε το απόρρητο των συναλλαγών σας στο therootsshop.com, όπως περιγράφονται τόσο στην ενότητα περί πληρωμής όσο και κατωτέρω. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το όνομα χρήστη ( username ) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας ( password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.


2. Απόρρητο Συναλλαγών.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το χρήστη/μέλος στο therootsshop.com είναι εμπιστευτικές και το therootsshop έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. • Το therootsshop.com δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. • Στην περίπτωση που το therootsshop.com χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.


3. Nexi e-Commerce

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Nexi e-Commerce" της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Τελικοί Όροι.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Επιχείρησης στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προ ισχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Επιχείρησης και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.


2. Παραίτηση.

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Επιχείρησης στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.


3. Ακυρότητα όρων.

. Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Επιχείρηση θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.


4. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία.

. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της νήσου Λήμνου, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς. Ως καταναλωτές μπορείτε να προσφύγετε σε φορείς ΕΕΔ, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, για κάθε είδος διαφοράς που έχουν με τους προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τι αγόρασαν (με την εξαίρεση υπηρεσιών υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης) και πως το αγόρασαν (ηλεκτρονικά ή μη, εγχώρια ή διασυνοριακά). Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το therootsshop να μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage , η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, 2106460284 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/". Ως απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το θέμα του στην Εταιρεία μας στο email info@therootsshop.com προς εξεύρεση λύσης ή στο τηλέφωνο +30 6983151727. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html .


5. Πολιτική Αντιμετώπισης Παράπονων - Υποστήριξη Πελάτη μετά την Πώληση.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του therootsshop στα τηλέφωνα +30 6983151727 ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο info@therootsshop.com αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό παραγγελίας.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ( Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994).

Powered by